Lékaři bez hranic v ČR

Podpořte Lékaře bez hranic

Každý rok ošetříme téměř 10 milionů lidí ve více než 60 zemích světa. Více než 90 % příjmů Lékařů bez hranic pochází od lidí, jako jste vy.

1. Jak často chcete Lékaře bez hranic podporovat?

Do 48 hodin dokážeme postavit nemocnici kdekoliv na světě. Připravenost rychle reagovat na nenadálé situace se opírá o pravidelné dárce.

Protože každý dar se počítá.

V D.R. Kongo roste počet pacientů nakažených ebolou. Lékaři bez hranic na místě zasahují. Přispějte na náš krizový účet a pomozte nám rychle řešit tuto urgentní situaci.

2. Jak velkou částku chcete přispět?

300 Kč zajistí nákup 29 párů silných gumových rukavic, bez kterých se v boji s ebolou neobejdeme. Abychom šetřili, pečlivě je desinfikujeme a používáme opakovaně

300 Kč měsíčně

500 Kč umožní koupit každý měsíc 70 ks roušek, které jsou klíčové pro ochranu našich pracovníků v ebolových centrech

500 Kč měsíčně

700 Kč dokáže vyčistit na měsíc vodu pro 110 lidí. Bez přístupu k čisté vodě se epidemie šíří mnohem rychleji.

700 Kč měsíčně

Přispějte vlastní částku

2. Jak velkou částku chcete přispět?

600 Kč zajistí jednomu těžce podvyživenému dítěti terapeutickou výživu na měsíc

Darovat 600 Kč

1 000 Kč zajistí léčbu pacienta s tuberkulózou na půl roku

Darovat 1000 Kč

1 600 Kč zajistí ošetření a léky pro 280 vysídlených lidí na jeden měsíc

Darovat 1 600 Kč

Přispějte vlastní částku

2. Jak velkou částku chcete přispět?

600 Kč zajistí nákup 58 párů silných gumových rukavic, bez kterých se v boji s ebolou neobejdeme. Abychom šetřili, pečlivě je desinfikujeme a používáme opakovaně

Darovat 600 Kč

1000 Kč umožní koupit každý měsíc 140 ks roušek, které jsou klíčové pro ochranu našich pracovníků v ebolových centrech.

Darovat 1000 Kč

1600 Kč dokáže vyčistit na měsíc vodu pro 250 lidí. Bez přístupu k čisté vodě se epidemie šíří mnohem rychleji.

Darovat 1 600 Kč

Přispějte vlastní částku